Τρίτη, Νοεμβρίου 28, 2006

Η μεγαλοσύνη στα έθνη δε μετριέται με το στρέμμα
Με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με το αίμα
Παλαμάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: